کارخانجات کاشی و سرامیک داخلی

        

نام تولیدی

زمینه فعالیت

آدرس سایت

آپادانا سرام

تولید کاشی و سرامیک پرسلانی لعابدار و بدون لعاب و پخت سوم

www.apadanaceram.com

آریا

تولید کاشی گرانیتی

www.ehsanmaybodgroup.com

آسیا

تولید کاشی کف، سرامیک

---

احسان میبد

تولید کاشی

www.ehsanmaybodgroup.com

ارچین

تولید کاشی

www.orchintile.com

ارس بروجن

تولید کاشی کف

---

اصفهان

تولید کاشی های دیواری لعابدار دوپخت

www.isfahan-tile.com

البرز

تولید سرامیک پرسلان در دو گروه مینیاتوری و ابعاد بزرگ

www.alborzceramic.com

الماس کویر رفسنجان

تولید کاشی، سرامیک و نوارهای تزئینی

www.akt.ir

الوند

تولید کاشی کف و دیوار، گرانیت

www.alvandcer.com

ایرانا

تولید کاشی، سرامیک، لعاب و گرانول

---

برلیان

---

---

بهسرام

تولید کاشی گرانیتی و پرسلان لعابدار

www.behceramco.com

بیستون

---

---

پارس

انواع کاشیهای دیوار و اسلبهای پرسلانی، پرسلان لعابدار

www.pars-tile.com

تبریز

تولید کاشی دیوار و کف

www.tabriztile.com

تبریز کف

تولید کاشی کف

www.tabrizkaf.com

تکسرام

تولید انواع سرامیک گرانیتی

www.takceram.ir

جم

تولید سرامیک کف

---

حافظ

تولید کاشی و سرامیک

www.hafeztileco.com

خزر

کاشی دیوار و حاشیه و پخت سوم

www.khazartile.co.ir

رازی

---

---

روناس

تولید سرامیک

www.ronastile.com

رویال

تولید کاشی کف و دیوار

www.royalicg.com

زاگرس درخشان

تولید کاشی سرامیک پرسلانی

www.zagrosdp.com

زرین خراسان

تولید کاشی دیوار

www.zarrintile.com

زمرد بافق

تولید کاشی کف لعابدار

www.zomorrodtile.com

سامان

تولید کاشی دیوار

www.samantile.com

ستاره

---

---

سرامیس

تولید کاشی کف و دیوار

www.ceramisco.com

سعدی

تولید انواع سرامیک کف

www.saaditile.com

سمنان

تولید کاشی دیوار و سرامیک کف

---

سمند سمنان

تولید کاشی دیوار

www.samandtile.com 

سینا

تولید کاشی دیوار، کاشی گرانیتی، پرسلان لعابدار، چینی بهداشتی

www.sina-tile.com

شیرکوه یزد

---

---

صبا

تولید انواع کاشی کف لعابدار

www.sabatile.com

صدف

تولید کاشی

www.sadaftile.com

طوس

 تولید انواع کاشی های دیواری (پخت دوم)، تابلوهای تزئینی و کاشی های پخت سوم، تولید فریت (اپک مات وترانس)

www.toostileco.com

عقیق

تولید انواع کاشی کف و دیوار

www.aghightile.ir

کاشان

تولید کاشی و سرامیک کف و دیوار

www.kashantile.com

کاوه گلدشت

تولید کاشی گرانیتی

www.kavehtile.com

کرابن سرامیک تبریز

تولید انواع کاشی و سرامیک

www.keraben.com

کرد

تولید کاشی و سرامیک

www.cordgroup.com

کسری

تولید کاشی کف

www.kasratileco.com 

کویر یزد

تولید سرامیک کف، کاشی بدنه و گرانیت

www.kavirtile.com

گلچین

تولید کاشی کف و دیوار

www.golchintile.com

گلدیس

تولید کاشی و سرامیک پرسلان لعابدار، سرامیک استخری، باند و قطعات ویژه سرامیکی

www.goldistile.com

مارلیک مه

تولید کاشی دیواری دو پخت

www.marlik-tile.com

مرجان

تولید کاشی کف، قرنیز و حاشیه، سرامیک و کاشی ضد اسیدی صنعتی

www.marjantileco.com

مریم

تولید کاشی

www.maryamtile.com

مسعود

تولید کاشی کف

www.masoudtile.com 

مهسرام

---

www.mahceram.ir

نارین

تولید کاشی کف و  دیوار

www.narintile.com

ناز سرام میبد

تولید انواع کاشی و سرامیک کف لعابدار گرانیتی و پرسلان

www.nazcerammeybod.com

نوآوران

تولید انواع کاشی و سرامیک

www.ehsanmaybodgroup.com

نیلو

 انواع کاشی کف، دیوار و پرسلان

www.niloutileco.com

یزد

تولید کاشی کف

www.yazdtileco.com

یزد سرام کویر

تولید کاشی دیوار از نوع تک پخت سریع ( منوپروزا )

---

+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 12:37 توسط علی میربابایی |